WE ARE LIVE HERE..ARE YOU READY TO LEARN?, LET'S BEGIN RIGHT NOW!!..WE HAVE ADDED 940 QUESTIONS AND ANSWERS NOW!!!!!

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, April 15, 2020

സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 മികച്ച പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കൂ ( സാഹിത്യം ) പാർട്ട് -14

1 .ഒരാൾ  തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എഴുതുന്നുന്നത് എന്തുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

ANS : ആത്മകഥ 

2 . ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓർമയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെഴുതുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?

ANS : ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് 

3 . ഒരാളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടെഴുതുന്ന സാഹിത്യം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?

ANS : ആക്ഷേപ ഹാസ്യം 

4 . ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യമായ മഹാഭാരതം രചിച്ചതാര് ?

ANS : വ്യാസ മഹർഷി 

5 . ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർ ലാൻഡ് എന്ന സാഹിത്യം ആര് രചിച്ചതാണ് ?

ANS : ലൂയിസ് കാരൾ 

6 . ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാരാണ് ?

ANS : ചോസർ 

7 . ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ?

ANS : നോൺ ഫിക്ഷൻ ( NON FICTION )

8 . ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ?

ANS : ജീവചരിത്രം 

9 . സാഹിത്യകാരന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ഏതു  പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?

ANS : ഫിക്ഷൻ ( FICTION )

10 . വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ LES MISERABLES  മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാരാണ് ?

ANS : അലക്സാണ്ടർ ഡ്യൂമ 

11 . ആദ്യത്തെ മലയാളം നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയതാരാണ് ?

ANS : ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് 

www.keralapscmaster.com

12 . നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി ആരുടെ കൃതി ആണ് ?

ANS : തോപ്പിൽ ഭാസി

13 . പടച്ചോന്റെ ചോറ് ആരുടെ കൃതി ആണ് ?

ANS : ഉറൂബ്

14 . സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ ആരുടെ രചനയാണ്‌ ?

ANS : കെ പി രാമനുണ്ണി 

15 . പൊതിച്ചോറ് ആരുടെ കൃതി ആണ് ?

ANS : കാരൂർ  നീലകണ്ഠപിള്ള

16 . മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ?

ANS : എന്റെ കഥ

17 . മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ആത്മകഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാരാണ് ?

ANS : വൈക്കത്ത് പാച്ചു മുത്ത്

18 . വൈക്കത്ത് പാച്ചു മുത്തിന്റെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ?

ANS ആത്മകഥ 

19 . ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ?

ANS : തുറന്നിട്ട വാതിൽ

20 . ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ സാഹസികതകൾ ആരുടെ കൃതി ആണ് ?

സാർ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ  


Document
ONE

Start Learning Now.

START
TWO

Attend Online Quiz.

QUIZ
THREE

Some Special Links.

SPECIAL
About the Author

This Chapter Is Continously Updated And Edited By a Team Of PSC Experts Together With Keralapscmaster Team to Make High Quality Error Free Content. You Can Also Be a Part of This Process By Sending an Email to us at Keralapscmasteronline@gmail.com.

No comments:

Post a Comment

.ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ 940 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു!!!! ....കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കനുസരിച്ചു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ....

--SELECT YOUR LEARNING PLAN AND START LEARNING TODAY--

DAILY 20 QUESTIONS/DAY(1 CHAPTER)-NEED 47 DAYS TO COMPLETE-- EASY!!

DAILY 40 QUESTIONS/DAY(2 CHAPTER)-NEED 24 DAYS TO COMPLETE-- MEDIUM!!

DAILY 60 QUESTIONS/DAY(3 CHAPTER)-NEED 16 DAYS TO COMPLETE-- HARD!!

..കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ ......

--SUBJECTS WE ARE GOING TO COVER--

ജീവശാസ്ത്രം

രസതന്ത്രം

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം

കമ്പ്യൂട്ടർ

ഗണിത ശാസ്ത്രം

മാനസിക ശേഷി പരിശോധന

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

ലോക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം

ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം

കേരള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം

ഇന്ത്യ

കേരളം

പൊതുവിജ്ഞാനം

കേരള ചരിത്രം

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം

ലോക ചരിത്രം

ഭൂമിശാസ്ത്രം: ഭൗതികം

ലോക ഭൂമിശാസ്ത്രം

ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം

കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രം

ജ്യോതിർശാസ്ത്രം

അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ

ഇംഗ്ലീഷ്

മലയാളം

സാഹിത്യം

ചിത്രകല

കായികരംഗം

പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ

കറൻറ് അഫയേഴ്സ്

LD CLERK

അറിഞ്ഞിരിക്കൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ

LD CLERK

സർക്കാർ സർവീസിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഉള്ള നിയമനങ്ങൾക്കാണ് പി എസ് സി എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് .മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ 100 ചോദ്യങ്ങൾ 100 മാർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ആണ് . ഓരോ തെറ്റിനും നെഗറ്റിവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും . പൊതുവിജ്ഞാനം, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മാനസികശേഷി പരിശോധന, മലയാളം എന്നിവയാണ് എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ.

പൊതുവിജ്ഞാനം

പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പുതിയതായി കടന്നുവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പൊതുവിജ്ഞാനം ആണ് . ഇതിൻറെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ . പൊതുവിജ്ഞാനം വളരെ വിശാലമായതും പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ആണ് . പൊതുവിജ്ഞാനം വളർത്തുവാൻ ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം തയ്യാർ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് . പൊതു വിജ്ഞാന ത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആവുന്നതാണ് .

കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക്

എങ്ങനെ ആണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് ഉദാഹരണം സഹിതം പറഞ്ഞ് തരാം . എറണാകുളം എന്ന ജില്ലയിൽ ആയിരം പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ .എത്ര കട്ട് ഓഫ് വച്ചാൽ ആണോ ഇത്രയും പേരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കും . അതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വച്ച് ആ മാർക്കും അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്കും നേടിയവരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു . പരീക്ഷ എളുപ്പം ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഉയർന്നതാവും. പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും.

ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്

ഇരുപത് മാർക്കിനുളള 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ vocabulary ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് . ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ യൂസേജ് ആണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് .

മാനസിക ശേഷി

കണക്ക് റീസണിങ് എന്നിവയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് . ഈ വിഷയത്തിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കണ്ടെത്തി പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ അറിവിൻറെ ഭാഗമാക്കുക .

മലയാളം

ഗ്രാമർ, ശരിയായ പദശുദ്ധി ,ശരിയായ പ്രയോഗങ്ങൾ , മലയാള ഭാഷാ പ്രയോഗം തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് . ഏതൊരു മലയാളിക്കും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനാകുന്ന വിഷയമാണിത് .

Post Top Ad

Your Ad Spot